لژیون ویلیام وایت: لژیون مالی{جشن گلریزون}
دوشنبه 28 آبان 1397 ساعت 14:03 | نوشته ‌شده به دست مسافر محمد سعید | ( نظرات )
بنام قدرت مطلق الله
روز یک شنبه مورخه 97/08/13راس ساعت 15 لژیون درمان وابستگی به نیکوتین (ویلیام وایت)  به دبیری" آقا حامد" با دستور جلسه "  لژیون مالی{جشن گلریزون}"در نمایندگی اروند آبادان برگزار شد.
ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: لژیون های درمان سیگار(ویلیام وایت)،


لژیون ویلیام وایت: DST تجربه ی من از سایر روش ها
دوشنبه 21 آبان 1397 ساعت 17:05 | نوشته ‌شده به دست مسافر محمد سعید | ( نظرات )
بنام قدرت مطلق الله
روز یک شنبه مورخه 97/08/20راس ساعت 15 لژیون درمان وابستگی به نیکوتین (ویلیام وایت)  به استادی " آقا احسان " با حضور جمعی از اعضای شعبه دانیال اهواز و اروند آبادان بادستور جلسه " DST تجربه ی من از سایر روش ها"در نمایندگی اروند آبادان برگزار شد.
ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: لژیون های درمان سیگار(ویلیام وایت)،لژیون ویلیام وایت: رابطه ی یادگیری و معرکه گیری
دوشنبه 14 آبان 1397 ساعت 14:10 | نوشته ‌شده به دست مسافر محمد سعید | ( نظرات )
بنام قدرت مطلق الله
روز یک شنبه مورخه 97/08/13راس ساعت 15 لژیون درمان وابستگی به نیکوتین (ویلیام وایت)  به استادی " آقا احسان " با دستور جلسه " رابطه ی یادگیری و معرکه گیری "در نمایندگی اروند آبادان برگزار شد.

ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: لژیون های درمان سیگار(ویلیام وایت)،


لژیون ویلیام وایت: وادی اول و تاثیر آن روی من
سه شنبه 10 مهر 1397 ساعت 13:05 | نوشته ‌شده به دست مسافر محمد سعید | ( نظرات )
بنام قدرت مطلق الله
روز یک شنبه مورخه 97/07/10راس ساعت 15 لژیون درمان وابستگی به نیکوتین (ویلیام وایت)  به استادی " آقا احسان " با دستور جلسه " وادی اول و تاثیر آن روی من "در نمایندگی اروند آبادان برگزار شد.
ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: لژیون های درمان سیگار(ویلیام وایت)،


لژیون ویلیام وایت: صورت‌مسئله اعتیاد
دوشنبه 2 مهر 1397 ساعت 08:16 | نوشته ‌شده به دست مسافر محمد سعید | ( نظرات )
بنام قدرت مطلق الله
روز یک شنبه مورخه 97/07/01راس ساعت 15 لژیون درمان وابستگی به نیکوتین (ویلیام وایت)  به استادی " آقا احسان " با دستور جلسه "  صورت‌ مسئله اعتیاد "در نمایندگی اروند آبادان برگزار شد.
ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: لژیون های درمان سیگار(ویلیام وایت)،


لژیون ویلیام وایت: وادی جهاردهم و تاثیر آن روی من
دوشنبه 26 شهریور 1397 ساعت 15:32 | نوشته ‌شده به دست مسافر محمد سعید | ( نظرات )
بنام قدرت مطلق الله
روز یک شنبه مورخه 97/06/25راس ساعت 15 لژیون درمان وابستگی به نیکوتین (ویلیام وایت)  به استادی " آقا احسان " با دستور جلسه "  وادی چهاردهم و تاثیر آن روی من"در نمایندگی اروند آبادان برگزار شد.
ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: لژیون های درمان سیگار(ویلیام وایت)،


لژیون ویلیام وایت: ایجنت،اسیستانت،مرزبانان
دوشنبه 19 شهریور 1397 ساعت 15:00 | نوشته ‌شده به دست مسافر محمد سعید | ( نظرات )
به نام قدرت مطلق

روز یک شنبه مورخه 97/06/18راس ساعت 15 لژیون درمان وابستگی به نیکوتین (ویلیام وایت)

به دبیری "آقا حامد"با دستور جلسه " هفته ایجنت،اسیستانت،مرزبانان"در نمایندگی اروند آبادان برگزار شد.

ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: لژیون های درمان سیگار(ویلیام وایت)،


لژیون ویلیام وایت: چگونه از سایت استفاده میکنم،مقاله نویسی
دوشنبه 12 شهریور 1397 ساعت 16:29 | نوشته ‌شده به دست مسافر محمد سعید | ( نظرات )
بنام قدرت مطلق الله
روز یک شنبه مورخه 97/06/11راس ساعت 15 لژیون درمان وابستگی به نیکوتین (ویلیام وایت)  به استادی " آقا احسان " با دستور جلسه "  چگونه از سایت استفاده میکنم،مقاله نویسی"در نمایندگی اروند آبادان برگزار شد.
ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: لژیون های درمان سیگار(ویلیام وایت)،لژیون ویلیام وایت: قضاوت و عدالت
دوشنبه 5 شهریور 1397 ساعت 17:02 | نوشته ‌شده به دست مسافر محمد سعید | ( نظرات )
روز یک شنبه مورخه 97/06/04راس ساعت 15 لژیون درمان وابستگی به نیکوتین (ویلیام وایت)  به دبیری" آقا حامد" با دستور جلسه "  قضاوت و عدالت"در نمایندگی اروند آبادان برگزار شد.
ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: لژیون های درمان سیگار(ویلیام وایت)،لژیون ویلیام وایت: عدالت ،آیا همه در کنگره برابرند
دوشنبه 29 مرداد 1397 ساعت 17:34 | نوشته ‌شده به دست مسافر محمد سعید | ( نظرات )
روز یک شنبه مورخه 97/05/28راس ساعت 15 لژیون درمان وابستگی به نیکوتین (ویلیام وایت)  به استادی " آقا احسان " با دستور جلسه "  عدالت،آیا همه در کنگره برابرند"در نمایندگی اروند آبادان برگزار شد.

ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: لژیون های درمان سیگار(ویلیام وایت)،


لژیون ویلیام وایت: وادی سیزدهم و تاثیر آن روی من
دوشنبه 22 مرداد 1397 ساعت 16:38 | نوشته ‌شده به دست مسافر محمد سعید | ( نظرات )
روز یک شنبه مورخه 97/05/21راس ساعت 15 لژیون درمان وابستگی به نیکوتین (ویلیام وایت)  به دبیری" آقا محمدسعید" با دستور جلسه "وادی سیزدهم و تاثیر آن روی من"در نمایندگی اروند آبادان برگزار شد.
ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: لژیون های درمان سیگار(ویلیام وایت)،


لژیون ویلیام وایت: آداب معاشرت ، ادب و بی ادبی،تعادل بی تعادلی
دوشنبه 11 تیر 1397 ساعت 17:38 | نوشته ‌شده به دست مسافر محمد سعید | ( نظرات )
روز یک شنبه مورخه 97/04/10راس ساعت 15 لژیون درمان وابستگی به نیکوتین (ویلیام وایت)  به استادی " آقا احسان " با دستور جلسه "آداب معاشرت ، ادب و بی ادبی،تعادل بی تعادلی"در نمایندگی اروند آبادان برگزار شد.
ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: لژیون های درمان سیگار(ویلیام وایت)،


کارگاه آموزش خصوصی ویژه مسافران روز سه شنبه 97/03/29
چهارشنبه 30 خرداد 1397 ساعت 17:18 | نوشته ‌شده به دست مسافر محمد سعید | ( نظرات )
اولین جلسه از دور هشتم سری کارگاه‌های آموزشی خصوصی ویژه مسافران کنگره 60 نمایندگی اروند آبادان با دستور جلسه "سیگار با استادی " آقا برزو و نگهبانی" آقا حامد" و دبیری " آقا محمود" در روز سه‌شنبه مورخ 97/03/29 رأس ساعت 17 آغاز بکار نمود.
                      
ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: کارگاه های آموزشی آقایان مسافر،


لژیون ویلیام وایت: در استحکام پایه های علمی و مالی کنگره من چه کرده ام
دوشنبه 14 خرداد 1397 ساعت 16:38 | نوشته ‌شده به دست مسافر محمد سعید | ( نظرات )
روز یک شنبه مورخه 97/03/13راس ساعت 15 لژیون درمان وابستگی به نیکوتین (ویلیام وایت)  به استادی " آقا احسان " با دستور جلسه "   در استحکام پایه های علمی و مالی کنگره من چه کرده ام"در نمایندگی اروند آبادان برگزار شد.
                 
ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: لژیون های درمان سیگار(ویلیام وایت)،


لژیون ویلیام وایت: کتاب عبور از منطقه 60 درجه زیر صفر و تصاویر آن
دوشنبه 7 خرداد 1397 ساعت 12:44 | نوشته ‌شده به دست مسافر محمد سعید | ( نظرات )
روز یک شنبه مورخه 97/03/06راس ساعت 15 لژیون درمان وابستگی به نیکوتین (ویلیام وایت)  به استادی " آقا احسان " با دستور جلسه "  کتاب عبور از منطقه 60 درجه زیر صفر و تصاویر آن"در نمایندگی اروند آبادان برگزار شد.
             
                           
ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: لژیون های درمان سیگار(ویلیام وایت)،
 
درباره ما ...
دریافت نشریات و فایل های صوتی ...
دریافت کتاب «عبور از منطقه 60 درجه زیر صفر» نویسنده: مهندس حسین دژاكام دانلود نوشتارها و فایلهای صوتی کنگره 60 در قالب فایل Mp3 و PDF
اشعار شاعران کنگره 60
اشعار شاعران کنگره 60
مسافران و همسفران محترم کنگره 60 می توانند اشعار خود را به ایمیل: adezhakam@gmail.com برای آقای امین دژاکام ارسال کنند.
آمار سایت ...
• تعداد مطالب:
• تعداد نویسندگان:
• آخرین بروز رسانی:
• بازدید امروز:
• بازدید دیروز:
• بازدید این ماه:
• بازدید ماه قبل:
• بازدید کل:
• آخرین بازدید:

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic