وبلاگ نمایندگی آبادان این سـایت به هدف ارایه تجربیات درمان تدریجی اعتیـاد، ارایه مقـالات علمـی و سایر مطالب مختلف شکل گرفته است این سایت به شخص خـاصی تعلق ندارد، شما هم می توانید از این مطالب استفاده کرده و از اخبار کنگره 60 نمایندگی آبادان بهره برداری نمایید. با تشکر وبلاگ نمایندگی آبادان آدرس: آبادان،میدان فرودگاه جنب شهرداری منطقه 2 مشاوره تازه واردین: روزهای یکشنبه و سه‌شنبه وپنج شنبه از ساعت 14 الی 16:30 کارگاه آموزشی مسافران: روزهای یکشنبه و سه شنبه ساعت 17 کارگاه آموزشی همسفران: روزهای دوشنبه ساعت16 کارگاه آموزشی عمومی: روز های پنج شنبه ساعت 17 شماره تماس09122792930 http://abadanc60.mihanblog.com 2020-07-04T18:18:32+01:00 text/html 2020-07-03T08:29:41+01:00 abadanc60.mihanblog.com مسافر عبدالله مقاله : حرمت و قوانین هستی http://abadanc60.mihanblog.com/post/1649 <div align="center"><font size="5"> به نام قدرت مطلق الله</font></div><div align="center"><br><font size="5"><span style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font: minor-latin" lang="FA">( چرا حرمت و قوانین هستی ؟ )</span></font></div><div align="center"><br></div><div align="center"><img src="https://up.c60.ir/repository/47151/maghaleh/IMG-20200629-WA0010%20%28Copy%29%20%28Copy%29.jpgvgh11031.jpg3333%20%28Copy%29.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"><br><font size="5"></font></div> text/html 2020-06-30T19:43:39+01:00 abadanc60.mihanblog.com مسافر عبدالله مصاحبه http://abadanc60.mihanblog.com/post/1648 <div align="center"><font size="5"> به نام قدرت مطلق الله</font></div><div align="center"><br></div><div align="center"><img src="https://up.c60.ir/repository/47151/mosahebe/99-04-09/IMG-20200630-WA00084545%20%29.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div> text/html 2020-06-29T19:24:10+01:00 abadanc60.mihanblog.com مسافر عبدالله مقاله http://abadanc60.mihanblog.com/post/1647 <div align="center"><font size="5">به نام قدرت مطلق الله <br></font></div><div align="center"><font size="5"><br></font></div><div align="center"><font size="5"><img src="https://up.c60.ir/repository/47151/maghaleh/IMG-20200629-WA0008%20%28Copy%29.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></font></div> text/html 2020-06-27T05:58:43+01:00 abadanc60.mihanblog.com مسافر عبدالله خلاصه سی دی: مدرس http://abadanc60.mihanblog.com/post/1646 <div align="center"><font size="5"> به نام قدرت مطلق الله <br></font></div><div align="center"><font size="5"><br></font></div><div align="center"><font size="5"><img src="https://up.c60.ir/repository/47151/kholase%20sd/IMG_%DB%B2%DB%B2%DB%B0%DB%B6%DB%B2%DB%B0%DB%B2%DB%B0_%DB%B0%DB%B1%DB%B2%DB%B8%DB%B2%DB%B3_%28500_x_375_pixel%29%20%28Copy%29.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></font></div> text/html 2020-06-24T07:59:45+01:00 abadanc60.mihanblog.com مسافر عبدالله دلنوشته http://abadanc60.mihanblog.com/post/1645 <div align="center"> <font size="5">به نام قدرت مطلق الله</font></div><div align="center"><font size="5"><br></font></div><div align="center"><img src="https://up.c60.ir/repository/47151/delnaveshte/bookandpen_New%20%28457%29.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div> text/html 2020-06-20T05:39:42+01:00 abadanc60.mihanblog.com مسافر عبدالله خلاصه سی دی: کشتی http://abadanc60.mihanblog.com/post/1644 <div align="center"><font size="5"> به نام قدرت مطلق الله <br></font></div><div align="center"><font size="5"><br></font></div><div align="center"><font size="5"><img src="https://up.c60.ir/repository/47151/kholase%20sd/keshti.jpg%DB%8C%DB%8C.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></font></div> text/html 2020-06-15T18:22:44+01:00 abadanc60.mihanblog.com مسافر عبدالله رهایی مجازی پایان هر نقطه سرآغاز خط دیگری است 99/03/26 http://abadanc60.mihanblog.com/post/1643 <p align="center"><span style="FONT-FAMILY: tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><font size="5" color="#222222"><b>به نام قدرت مطلق الله</b></font></span></p> <p align="center"><font size="4" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" color="#222222"><b>&nbsp;در روز دوشنبه 99/03/26 شاهد رهایی و دستور قطع مصرف به دستور جناب آقای مهندس به صورت غیر حضوریِ(پخش آنلاین) از بند مواد مخدر مسافران آقای&nbsp;محمد با کمک راهنمایی آقا بیات و مسافر آقا بابک با کمک راهنمایی آقا مرتضی از شعبه اروند آبادان&nbsp;بودیم.</b></font></p><div align="center"><p align="center"><img src="https://up.c60.ir/repository/47151/rahaei/%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C%20%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2%DB%8C%2026-03-99/7874601f30524742902deaccd111900c%20%28Copy21%29.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></p><p align="center"><br><font size="4" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" color="#222222"><b></b></font></p></div> text/html 2020-06-13T18:03:37+01:00 abadanc60.mihanblog.com مسافر عبدالله خلاصه سی دی هفته:جواب http://abadanc60.mihanblog.com/post/1642 <div align="center"><font size="5">به نام قدرت مطلق الله <br></font></div><div align="center"><font size="5"><br></font></div><div align="center"><font size="5"><img src="https://up.c60.ir/repository/13433/cd/IMG_۱۰۰۶۲۰۲۰_۰۰۲۵۳۸_(500_x_375_pixel).jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></font></div> text/html 2020-06-12T11:38:15+01:00 abadanc60.mihanblog.com مسافر عبدالله کارگاه آموزشی عمومی ویژه مسافران و همسفران 99/03/22 http://abadanc60.mihanblog.com/post/1641 <p align="center"><font size="3"><strong><font size="3">&nbsp;</font> <font size="3" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">بنام قدرت مطلق الله</font></strong></font></p><font size="3"> </font><font size="3"><div style="TEXT-ALIGN: center; COLOR: rgb(34,34,34); FONT-SIZE: 12px" align="right"><font size="3" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">جلسه چهاردهم از دوره هفدهم سری کارگاههای آموزشی عمومی ویژه مسافران و همسفران کنگره شصت نمایندگی اروند آبادان با دستورجلسه&nbsp;<b>"</b></font><font size="3" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b><font size="3"><span style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin" lang="FA">در کنگره 60 چگونه قدرانی بکنیم&nbsp; </span></font></b><b>"</b>&nbsp;با استادی "<b>آقا علی</b>"و نگهبانی&nbsp;"&nbsp;<b>آقا ابراهیم</b>" و&nbsp;دبیری"<b>آقا محمد</b>" در روز پنجشنبه 22 خرداد 1399 رأس ساعت 17 آغاز بکار </font><font size="3" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">نمود.</font></div><div style="TEXT-ALIGN: center; COLOR: rgb(34,34,34); FONT-SIZE: 12px" align="right"><font size="3" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><br></font></div><div style="TEXT-ALIGN: center; COLOR: rgb(34,34,34); FONT-SIZE: 12px" align="right"><font size="3" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><img src="https://up.c60.ir/repository/47151/kargah%20amozeshi%20khososi/99-03-22/IMG_20200611_172456%20%28Copy%29.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></font></div></font> text/html 2020-06-10T19:33:01+01:00 abadanc60.mihanblog.com مسافر عبدالله دلنوشته http://abadanc60.mihanblog.com/post/1640 <div align="center"><font size="5"><b> به نام قدرت مطلق الله</b></font></div><div align="center"><font size="5"><b><br></b></font></div><div align="center"><font size="5"><b> <img src="https://up.c60.ir/repository/47151/delnaveshte/download%20%281%29%20%28Copy%29%20%281%29.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></b></font></div> text/html 2020-06-10T05:16:20+01:00 abadanc60.mihanblog.com مسافر عبدالله کارگاه آموزشی خصوصی ویژه مسافران روز سه شنبه 99/03/20 http://abadanc60.mihanblog.com/post/1639 <p style="TEXT-ALIGN: center; LINE-HEIGHT: normal; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir="rtl" class="MsoNormal" align="center"><b><span style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman', 'serif'; COLOR: #222222; FONT-SIZE: 18pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'" lang="FA">بنام قدرت مطلق الله</span></b><b><span style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; COLOR: #222222; FONT-SIZE: 9pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'" dir="ltr"></span></b></p> <p style="LINE-HEIGHT: normal; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir="rtl" class="MsoNormal"><span style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman', 'serif'; COLOR: #222222; FONT-SIZE: 13.5pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'" lang="FA">جلسه چهاردهم از دوره&nbsp;سیزدهم سری کارگاه‌های آموزشی خصوصی ویژه مسافران کنگره شصت نمایندگی اروند آبادان با دستور جلسه&nbsp; <b>" درکنگره 60 ما چگونه قدرانی بکنیم </b></span><span style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman', 'serif'; COLOR: #222222; FONT-SIZE: 13.5pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'" lang="FA"><b>&nbsp;"&nbsp;</b>با "&nbsp;&nbsp;<b>آقا عبدالله"&nbsp;</b>و نگهبانی " <b>آقا محمد "</b>&nbsp;و دبیری&nbsp;"&nbsp;<b>آقا مرتضی"</b>&nbsp; در روز&nbsp;سه شنبه 20 خرداد 1399&nbsp; رأس ساعت 17:00 آغاز بکار نمود .</span></p><p style="LINE-HEIGHT: normal; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir="rtl" class="MsoNormal"><span style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman', 'serif'; COLOR: #222222; FONT-SIZE: 13.5pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'" lang="FA"><br></span></p><p style="LINE-HEIGHT: normal; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir="rtl" class="MsoNormal" align="center"><span style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman', 'serif'; COLOR: #222222; FONT-SIZE: 13.5pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'" lang="FA"><img src="https://up.c60.ir/repository/47151/kargah%20amozeshi%203shanbeh/99-03-20/IMG_20200609_172536%20%28Copy%29.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></span></p> text/html 2020-06-08T09:32:41+01:00 abadanc60.mihanblog.com مسافر عبدالله کارگاه آموزشی خصوصی مسافران روز یکشنبه 99/03/18 http://abadanc60.mihanblog.com/post/1638 <div style="TEXT-ALIGN: center; COLOR: rgb(34,34,34); FONT-SIZE: 12px"><span style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman', serif; FONT-SIZE: 18px"><strong><font size="5">بنام قدرت مطلق الله</font></strong></span></div> <div style="COLOR: rgb(34,34,34); FONT-SIZE: 12px"><span style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman', serif; FONT-SIZE: 18px">جلسه سیزدهم از دوره&nbsp;سیزدهم سری کارگاه‌های آموزشی خصوصی ویژه مسافران کنگره شصت نمایندگی اروند آبادان با دستور جلسه :&nbsp;</span><b style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman', serif; FONT-SIZE: 18px">" چگونه در کنگره&nbsp; 60 قدردانی کنیم "&nbsp;</b><span style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman', serif; FONT-SIZE: 18px">با استادی کمک راهنما :&nbsp;"&nbsp;&nbsp;<b>آقا علیرضا "&nbsp;</b></span><span style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman', serif; FONT-SIZE: 18px">و نگهبانی :" </span><b style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman', serif; FONT-SIZE: 18px">آقا عباس "</b><span style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman', serif; FONT-SIZE: 18px">&nbsp;و دبیری&nbsp;&nbsp;:"&nbsp;</span><b style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman', serif; FONT-SIZE: 18px">آقا پوریا "</b><span style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman', serif; FONT-SIZE: 18px">&nbsp;در روز یکشنبه 18 خرداد 1399 </span><span style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman', serif; FONT-SIZE: 18px">رأس ساعت 17:00 آغاز بکار نمود</span>&nbsp;.</div><div style="COLOR: rgb(34,34,34); FONT-SIZE: 12px"><br></div><div style="COLOR: rgb(34,34,34); FONT-SIZE: 12px" align="center"><img src="https://up.c60.ir/repository/47151/kargah%20amozeshi%201shanbeh/99-03-18/IMG-20200607-WA0013%20%28Copy%29.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div><div style="COLOR: rgb(34,34,34); FONT-SIZE: 12px"><br></div><div style="COLOR: rgb(34,34,34); FONT-SIZE: 12px"><br><br></div> text/html 2020-06-06T08:02:07+01:00 abadanc60.mihanblog.com مسافر عبدالله خلاصه سی دی: ژست http://abadanc60.mihanblog.com/post/1637 <div align="center"> <font size="5">به نام قدرت مطلق الله <br></font></div><div align="center"><font size="5"><br></font></div><div align="center"><img src="https://up.c60.ir/repository/47151/00%20copy%20%28Copy%29.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div> text/html 2020-06-04T18:57:21+01:00 abadanc60.mihanblog.com مسافر عبدالله کارگاه آموزشی عمومی روز پنجشنبه 99/03/15 http://abadanc60.mihanblog.com/post/1636 <p align="center"><font size="3"><strong><font size="3">&nbsp;</font> <font size="3" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">بنام قدرت مطلق الله</font></strong></font></p><font size="3"> </font><div align="right"><font size="3"><div style="TEXT-ALIGN: center; COLOR: rgb(34,34,34); FONT-SIZE: 12px" align="right"><font size="3" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">جلسه سیزدهم از دوره هفدهم سری کارگاههای آموزشی عمومی ویژه مسافران و همسفران کنگره شصت نمایندگی اروند آبادان با دستورجلسه&nbsp;<b>"</b></font><font size="3" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b><font size="3"><span style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin" lang="FA">سیگار </span></font></b><b>"</b>&nbsp;با استادی "<b>آقا محمد سعید</b>"و نگهبانی&nbsp;"&nbsp;<b>آقا ابراهیم</b>" و&nbsp;دبیری"<b>آقا محمد</b>" در روز پنجشنبه 15 خرداد 1399 رأس ساعت 17 آغاز بکار </font><font size="3" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">نمود.</font></div><div style="TEXT-ALIGN: center; COLOR: rgb(34,34,34); FONT-SIZE: 12px" align="right"><font size="3" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><br></font></div><div style="TEXT-ALIGN: center; COLOR: rgb(34,34,34); FONT-SIZE: 12px" align="right"><font size="3" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><img src="https://up.c60.ir/repository/47151/kargah%20omomi/99-03-15/IMG_20200604_172519%20%28Copy%29.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></font></div></font></div> text/html 2020-06-04T07:21:54+01:00 abadanc60.mihanblog.com مسافر عبدالله کارگاه آموزشی خصوصی مسافران روز سه شنبه 99/03/13 http://abadanc60.mihanblog.com/post/1635 <p style="TEXT-ALIGN: center; LINE-HEIGHT: normal; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir="rtl" class="MsoNormal" align="center"><b><span style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman', 'serif'; COLOR: #222222; FONT-SIZE: 18pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'" lang="FA">بنام قدرت مطلق الله</span></b><b><span style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; COLOR: #222222; FONT-SIZE: 9pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'" dir="ltr"></span></b></p> <p style="LINE-HEIGHT: normal; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir="rtl" class="MsoNormal"><span style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman', 'serif'; COLOR: #222222; FONT-SIZE: 13.5pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'" lang="FA">جلسه سیزدهم از دوره&nbsp;سیزدهم سری کارگاه‌های آموزشی خصوصی ویژه مسافران کنگره شصت نمایندگی اروند آبادان با دستور جلسه&nbsp; <b>"سیگار</b></span><span style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman', 'serif'; COLOR: #222222; FONT-SIZE: 13.5pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'" lang="FA"><b> "&nbsp;</b>با استادی کمک راهنما "&nbsp;&nbsp;<b>آقا محسن"&nbsp;</b>و نگهبانی " <b>آقا محمد "</b>&nbsp;و دبیری&nbsp;"&nbsp;<b>آقا مرتضی"</b>&nbsp; در روز&nbsp;سه شنبه 13 خرداد 1399&nbsp; رأس ساعت 17:00 آغاز بکار نمود .</span></p><p style="LINE-HEIGHT: normal; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir="rtl" class="MsoNormal" align="center"><span style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman', 'serif'; COLOR: #222222; FONT-SIZE: 13.5pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'" lang="FA"><img src="https://up.c60.ir/repository/47151/kargah%20amozeshi%203shanbeh/99-03-13/IMG_20200602_172544%20%28Copy%29.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></span></p>