وبلاگ نمایندگی آبادان این سـایت به هدف ارایه تجربیات درمان تدریجی اعتیـاد، ارایه مقـالات علمـی و سایر مطالب مختلف شکل گرفته است این سایت به شخص خـاصی تعلق ندارد، شما هم می توانید از این مطالب استفاده کرده و از اخبار کنگره 60 نمایندگی آبادان بهره برداری نمایید. با تشکر وبلاگ نمایندگی آبادان آدرس: آبادان،میدان فرودگاه جنب شهرداری منطقه 2 مشاوره تازه واردین: روزهای یکشنبه و سه‌شنبه وپنج شنبه از ساعت 14 الی 16:30 کارگاه آموزشی مسافران: روزهای یکشنبه و سه شنبه ساعت 17 کارگاه آموزشی همسفران: روزهای دوشنبه ساعت16 کارگاه آموزشی عمومی: روز های پنج شنبه ساعت 17 شماره تماس09122792930 http://abadanc60.mihanblog.com 2020-02-23T15:01:15+01:00 text/html 2020-02-22T14:57:59+01:00 abadanc60.mihanblog.com مسافر محمد سعید اطلاعیه نگهبان 03/12/98 http://abadanc60.mihanblog.com/post/1567 <P align=center><STRONG><FONT size=5>نام قدرت مطلق الله </FONT></STRONG></P> <P align=center><IMG border=0 hspace=0 alt="" align=baseline src="https://up.c60.ir/repository/47151/etlayeh/neg%20%28Copy%29.jpg"></P> text/html 2020-02-22T14:33:18+01:00 abadanc60.mihanblog.com مسافر محمد سعید خلاصه سی دی عشق و ایمان 2 98/12/26 http://abadanc60.mihanblog.com/post/1566 <font size="4"> <p align="center"><font size="4"><strong>به نام قدرت مطلق الله</strong></font></p><font size="4"> <p style="MARGIN: 0cm 0cm 8pt" dir="rtl"><span style="FONT-FAMILY: 'Arial', 'sans-serif'" lang="FA"><font size="3">۲موضوع اصلی که تمامی هستی را به همدیگر متصل نگه خواهد داشت عشق و ایمان است و با حذف این ۲نظام طبیعت قابل شکل گیری نمیباشد و خلقت نمیتواند به حرکت خود ادامه دهد، عشقی که در تمامی هستی جاری است و ایمان که همان اعتقاد به خداوند و معاد و همان تجلی نور خداوند در انسان است. شروع هر کاری با عشق خداوند است با جمله بسم الله الرحمن الرحیم یعنی بنام خداوند بخشنده مهربان و شروع تمامی سوره های<span>&nbsp; </span>کتاب آسمانی قرآن به جز سوره توبه.<strong> </strong></font></span></p> </font></font><p align="center"><font size="4"><font size="4"><img border="0" hspace="0" alt="" align="baseline" src="https://up.c60.ir/repository/47151/kholase%20sd/IMG_%DB%B1%DB%B9%DB%B0%DB%B2%DB%B2%DB%B0%DB%B2%DB%B0_%DB%B1%DB%B3%DB%B4%DB%B8%DB%B3%DB%B8_%28500_x_375_pixel%29%20%28Copy%29.jpg"></font></font><font size="4"></font></p> text/html 2020-02-21T07:38:18+01:00 abadanc60.mihanblog.com مسافر محمد سعید گزارش تصویری ورزش صبحگاهی مسافران 98/12/02 http://abadanc60.mihanblog.com/post/1565 <DIV style="TEXT-ALIGN: center; COLOR: rgb(34,34,34); FONT-SIZE: 12px" align=right><B style="FONT-FAMILY: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; FONT-SIZE: large">بنام قدرت مطلق الله</B></DIV> <DIV style="COLOR: rgb(34,34,34); FONT-SIZE: 12px" align=right><SPAN style="TEXT-ALIGN: justify; FONT-FAMILY: arial, helvetica, sans-serif; COLOR: rgb(51,0,51)"><FONT size=3 face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif><B>روز جمعه مورخ&nbsp;98/12/02 ورزش </B></FONT></SPAN><SPAN style="TEXT-ALIGN: justify; COLOR: rgb(51,0,51)"><FONT size=3 face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif><B>صبحگاهی کنگره شصت نمایندگی اروند در</B></FONT></SPAN><SPAN style="TEXT-ALIGN: justify; COLOR: rgb(51,0,51)"><FONT size=3 face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif><B>&nbsp;پارک&nbsp;هفده هکتاری</B></FONT></SPAN><SPAN style="TEXT-ALIGN: justify; COLOR: rgb(51,0,51)"><FONT size=3 face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif><B>&nbsp;</B></FONT></SPAN><SPAN style="TEXT-ALIGN: justify; COLOR: rgb(51,0,51)"><FONT size=3 face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif><B>راس ساعت&nbsp;06:30 صبح برگزار شد.</B></FONT></SPAN></DIV> <DIV style="COLOR: rgb(34,34,34); FONT-SIZE: 12px" align=right><SPAN style="TEXT-ALIGN: justify; COLOR: rgb(51,0,51)"></SPAN>&nbsp;</DIV> <DIV style="COLOR: rgb(34,34,34); FONT-SIZE: 12px" align=center><SPAN style="TEXT-ALIGN: justify; COLOR: rgb(51,0,51)"><IMG border=0 hspace=0 alt="" align=baseline src="https://up.c60.ir/repository/47151/gozaresh%20tasviri/varzesh/98-12-02/IMG_20200221_071302%20%28Copy%29.jpg"></SPAN></DIV> text/html 2020-02-20T14:47:16+01:00 abadanc60.mihanblog.com مسافر محمد سعید کارگاه آموزشی عمومی 01/12/98 http://abadanc60.mihanblog.com/post/1564 <P align=center><FONT size=3><STRONG><FONT size=3>&nbsp;</FONT> <FONT size=3 face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">بنام قدرت مطلق الله</FONT></STRONG></FONT></P><FONT size=3> <DIV style="TEXT-ALIGN: center; COLOR: rgb(34,34,34); FONT-SIZE: 12px" align=right><FONT size=3 face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">جلسه&nbsp;یازدهم از دوره هفدهم سری کارگاههای آموزشی عمومی ویژه مسافران و همسفران کنگره شصت نمایندگی اروند آبادان با دستورجلسه&nbsp;<B>"وظایف راهنما و رهجو</B><B>"</B>&nbsp;با استادی "<B>آقا شهرام</B>"و نگهبانی&nbsp;"&nbsp;<B>آقا حسن</B>" و&nbsp;دبیری"<B>آقا ابراهیم</B>" در روز پنجشنبه مورخ 98/12/01 رأس ساعت 17 آغاز بکار </FONT><FONT size=3 face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">نمود.</FONT></DIV> <DIV style="TEXT-ALIGN: center; COLOR: rgb(34,34,34); FONT-SIZE: 12px" align=right><FONT size=3></FONT>&nbsp;</DIV> <DIV style="TEXT-ALIGN: center; COLOR: rgb(34,34,34); FONT-SIZE: 12px" align=center><IMG border=0 hspace=0 alt="" align=baseline src="https://up.c60.ir/repository/47151/kargah omomi/98-12-01/IMG_20200220_175006 (Copy).jpg"></DIV></FONT> text/html 2020-02-20T02:40:25+01:00 abadanc60.mihanblog.com مسافر محمد سعید قابل توجه اعضای کنگره 60 و مسئولین نمایندگی‌ها؛ برای اطلاع از شرایط و زمان ثبت نام اردوی درختکاری 98 ، زمان برگزاری اردو، دریافت فرم‌های ثبت نام، بنر و پوستر اردوی درختکاری، این مطلب را به دقت مطالعه بفرمایید.. http://abadanc60.mihanblog.com/post/1563 <P align=center>&nbsp;</P> <P align=center><IMG border=0 hspace=0 alt="" align=baseline src="https://up.c60.ir/repository/47151/etlayeh/%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%DB%8C%D9%87%20%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%AA%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86/%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%DB%8C%D9%87-%D9%85%D9%87%D9%85-%D8%AF%D8%B1-%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D9%87-%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%DB%B4%DB%B0-%D8%B1%D9%88%D8%B2%D9%87-%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C%20%28Copy%29.jpg"></P> text/html 2020-02-19T16:53:42+01:00 abadanc60.mihanblog.com مسافر محمد سعید رتبه بندی نمایندگی های کنگره 60 بر اساس تعداد لژیون هر نمایندگی در مراسم گلریزان 1398 http://abadanc60.mihanblog.com/post/1562 <P style="WIDOWS: 2; TEXT-TRANSFORM: none; FONT-STYLE: normal; TEXT-INDENT: 0px; FONT-FAMILY: Ftahoma; WHITE-SPACE: normal; ORPHANS: 2; LETTER-SPACING: normal; COLOR: rgb(70,70,70); FONT-SIZE: 10px; FONT-WEIGHT: 400; WORD-SPACING: 0px; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial"><SPAN style="FONT-FAMILY: tahoma, geneva, sans-serif; FONT-SIZE: 13px">بر اساس صحبت های ارایه شده توسط اقای مهندس حسین دژاکام (<SPAN>&nbsp;</SPAN><STRONG>بنیان کنگره60</STRONG><SPAN>&nbsp;</SPAN>) در روز چهارشنبه 30 اسفند ماه 1398، رتبه بندی نمایندگی در گلریزان 1398 به شرح زیر میباشد:</SPAN></P> <P style="WIDOWS: 2; TEXT-TRANSFORM: none; FONT-STYLE: normal; TEXT-INDENT: 0px; FONT-FAMILY: Ftahoma; WHITE-SPACE: normal; ORPHANS: 2; LETTER-SPACING: normal; COLOR: rgb(70,70,70); FONT-SIZE: 10px; FONT-WEIGHT: 400; WORD-SPACING: 0px; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial"><SPAN style="FONT-FAMILY: tahoma, geneva, sans-serif"><SPAN style="FONT-SIZE: 13px">رتبه بندی نمایندگی های کنگره 60 بر اساس تعداد لژیون هر نمایندگی در مراسم گلریزان 1398 (<SPAN>&nbsp;</SPAN><STRONG>بدون تعهد<SPAN>&nbsp;</SPAN></STRONG>)</SPAN></SPAN></P> <P style="WIDOWS: 2; TEXT-TRANSFORM: none; FONT-STYLE: normal; TEXT-INDENT: 0px; FONT-FAMILY: Ftahoma; WHITE-SPACE: normal; ORPHANS: 2; LETTER-SPACING: normal; COLOR: rgb(70,70,70); FONT-SIZE: 10px; FONT-WEIGHT: 400; WORD-SPACING: 0px; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial" align=center><SPAN style="FONT-FAMILY: tahoma, geneva, sans-serif"><SPAN style="FONT-SIZE: 13px"><IMG border=0 hspace=0 alt="" align=baseline src="https://up.c60.ir/repository/47151/etlayeh/%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D8%AA%20%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C/WhatsApp%20Image%202020-02-19%20at%2011_31_43%20%28Copy%29.jpeg"></SPAN></SPAN></P> <P style="WIDOWS: 2; TEXT-TRANSFORM: none; FONT-STYLE: normal; TEXT-INDENT: 0px; FONT-FAMILY: Ftahoma; WHITE-SPACE: normal; ORPHANS: 2; LETTER-SPACING: normal; COLOR: rgb(70,70,70); FONT-SIZE: 10px; FONT-WEIGHT: 400; WORD-SPACING: 0px; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial" align=center><SPAN style="FONT-FAMILY: tahoma, geneva, sans-serif"><SPAN style="FONT-SIZE: 13px"></SPAN></SPAN></P> text/html 2020-02-19T16:36:03+01:00 abadanc60.mihanblog.com مسافر محمد سعید کارگاه جهان بینی روز چهارشنبه 98/11/30 http://abadanc60.mihanblog.com/post/1561 <P align=center><STRONG><FONT size=5>به نام قدرت مطلق الله</FONT></STRONG></P> <P align=center><IMG border=0 hspace=0 alt="" align=baseline src="https://congress60.org/EditorFiles/Image/Rahaie/RRR/rahayiiiii/RRraahaayi/rahhayyy/rrrahaye/sizzz/rraahhaayyii/jolase/1 (2).JPG"></P> text/html 2020-02-19T04:26:36+01:00 abadanc60.mihanblog.com مسافر محمد سعید اطلاعیه خدمتگزاران 30/11/98 http://abadanc60.mihanblog.com/post/1560 <P style="TEXT-ALIGN: center; LINE-HEIGHT: normal; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal align=center><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 13.5pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'" lang=FA></SPAN>&nbsp;</P> <P style="TEXT-ALIGN: center; LINE-HEIGHT: normal; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal align=center><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 13.5pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'" lang=FA><IMG border=0 hspace=0 alt="" align=baseline src="https://up.c60.ir/repository/47151/etlayeh/%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%DB%8C%D9%87%20%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%AA%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86/%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%DB%8C%D9%87-%D9%85%D9%87%D9%85-%D8%AF%D8%B1-%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D9%87-%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%DB%B4%DB%B0-%D8%B1%D9%88%D8%B2%D9%87-%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C%20%28Copy%29.jpg"></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: center; LINE-HEIGHT: normal; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal align=center><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 13.5pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'" lang=FA></SPAN>&nbsp;</P> <P style="TEXT-ALIGN: center; LINE-HEIGHT: normal; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal align=center><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 13.5pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'" lang=FA></SPAN>&nbsp;</P> <P style="TEXT-ALIGN: center; LINE-HEIGHT: normal; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal align=center><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 13.5pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'" lang=FA></SPAN>&nbsp;</P> <P style="TEXT-ALIGN: center; LINE-HEIGHT: normal; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal align=center><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 13.5pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'" lang=FA></SPAN>&nbsp;</P> <P>&nbsp;</P> text/html 2020-02-18T16:42:36+01:00 abadanc60.mihanblog.com مسافر محمد سعید گزارش تصویری لژیون ویلیام وایت روز سه شنبه 98/11/29 http://abadanc60.mihanblog.com/post/1559 <P style="TEXT-ALIGN: center; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl; MARGIN-BOTTOM: 0pt" dir=rtl align=center><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; BACKGROUND: white; COLOR: #222222; FONT-SIZE: 13.5pt" lang=FA><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN></P><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; BACKGROUND: white; COLOR: #222222; FONT-SIZE: 13.5pt" lang=FA><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; BACKGROUND: white; COLOR: #222222; FONT-SIZE: 14pt" lang=FA></SPAN> <P align=center><SPAN style="WIDOWS: 2; TEXT-TRANSFORM: none; BACKGROUND-COLOR: rgb(255,255,255); FONT-STYLE: normal; TEXT-INDENT: 0px; FONT-FAMILY: Tahoma, sans-serif; WHITE-SPACE: normal; ORPHANS: 2; LETTER-SPACING: normal; COLOR: rgb(34,34,34); FONT-SIZE: 16px; FONT-WEIGHT: 400; WORD-SPACING: 0px; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial"><FONT size=4><SPAN style="WIDOWS: 2; TEXT-TRANSFORM: none; BACKGROUND-COLOR: rgb(255,255,255); FONT-STYLE: normal; TEXT-INDENT: 0px; FONT-FAMILY: Tahoma, sans-serif; WHITE-SPACE: normal; ORPHANS: 2; LETTER-SPACING: normal; COLOR: rgb(34,34,34); FONT-SIZE: 16px; FONT-WEIGHT: 400; WORD-SPACING: 0px; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial"><FONT size=4>&nbsp;<SPAN style="WIDOWS: 2; TEXT-TRANSFORM: none; BACKGROUND-COLOR: rgb(255,255,255); FONT-STYLE: normal; TEXT-INDENT: 0px; FONT-FAMILY: Tahoma, sans-serif; WHITE-SPACE: normal; ORPHANS: 2; LETTER-SPACING: normal; COLOR: rgb(34,34,34); FONT-SIZE: 16px; FONT-WEIGHT: 400; WORD-SPACING: 0px; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial"><FONT size=4><SPAN style="WIDOWS: 2; TEXT-TRANSFORM: none; BACKGROUND-COLOR: rgb(255,255,255); FONT-STYLE: normal; TEXT-INDENT: 0px; FONT-FAMILY: Tahoma, sans-serif; WHITE-SPACE: normal; ORPHANS: 2; LETTER-SPACING: normal; COLOR: rgb(34,34,34); FONT-SIZE: 16px; FONT-WEIGHT: 400; WORD-SPACING: 0px; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial"><FONT size=4>&nbsp; <SPAN style="WIDOWS: 2; TEXT-TRANSFORM: none; BACKGROUND-COLOR: rgb(255,255,255); FONT-STYLE: normal; TEXT-INDENT: 0px; FONT-FAMILY: Tahoma, sans-serif; WHITE-SPACE: normal; ORPHANS: 2; LETTER-SPACING: normal; COLOR: rgb(34,34,34); FONT-SIZE: 16px; FONT-WEIGHT: 400; WORD-SPACING: 0px; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial"><FONT size=4><STRONG>به نام قدرت مطلق الله</STRONG></FONT></SPAN></P> <P><SPAN style="WIDOWS: 2; TEXT-TRANSFORM: none; BACKGROUND-COLOR: rgb(255,255,255); FONT-STYLE: normal; TEXT-INDENT: 0px; FONT-FAMILY: Tahoma, sans-serif; WHITE-SPACE: normal; ORPHANS: 2; LETTER-SPACING: normal; COLOR: rgb(34,34,34); FONT-SIZE: 16px; FONT-WEIGHT: 400; WORD-SPACING: 0px; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial"><FONT size=4>روزیکشنبه&nbsp;مورخ&nbsp;98/11/29رأس ساعت&nbsp;&nbsp;15:45 لژیون درمان وابستگی به نیکوتین</FONT></SPAN><SPAN style="WIDOWS: 2; TEXT-TRANSFORM: none; BACKGROUND-COLOR: rgb(255,255,255); FONT-STYLE: normal; TEXT-INDENT: 0px; FONT-FAMILY: Tahoma, sans-serif; WHITE-SPACE: normal; ORPHANS: 2; LETTER-SPACING: normal; COLOR: rgb(34,34,34); FONT-SIZE: 16px; FONT-WEIGHT: 400; WORD-SPACING: 0px; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial"><FONT size=4>&nbsp;</FONT></SPAN><SPAN style="WIDOWS: 2; TEXT-TRANSFORM: none; BACKGROUND-COLOR: rgb(255,255,255); FONT-STYLE: normal; TEXT-INDENT: 0px; FONT-FAMILY: Tahoma, sans-serif; WHITE-SPACE: normal; ORPHANS: 2; LETTER-SPACING: normal; COLOR: rgb(34,34,34); FONT-SIZE: 16px; FONT-WEIGHT: 400; WORD-SPACING: 0px; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial"><FONT size=4>(ویلیام</FONT></SPAN><SPAN style="WIDOWS: 2; TEXT-TRANSFORM: none; BACKGROUND-COLOR: rgb(255,255,255); FONT-STYLE: normal; TEXT-INDENT: 0px; FONT-FAMILY: Tahoma, sans-serif; WHITE-SPACE: normal; ORPHANS: 2; LETTER-SPACING: normal; COLOR: rgb(34,34,34); FONT-SIZE: 16px; FONT-WEIGHT: 400; WORD-SPACING: 0px; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial"><FONT size=4>&nbsp;وایت) با دستورجلسه</FONT></SPAN><B style="WIDOWS: 2; TEXT-TRANSFORM: none; BACKGROUND-COLOR: rgb(255,255,255); FONT-STYLE: normal; TEXT-INDENT: 0px; FONT-FAMILY: Tahoma, sans-serif; WHITE-SPACE: normal; ORPHANS: 2; LETTER-SPACING: normal; COLOR: rgb(34,34,34); FONT-SIZE: 16px; WORD-SPACING: 0px; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial"><FONT size=4>&nbsp;: "&nbsp;وظایف راهنما و رهجو "<SPAN>&nbsp; </SPAN></FONT></B><SPAN style="WIDOWS: 2; TEXT-TRANSFORM: none; BACKGROUND-COLOR: rgb(255,255,255); FONT-STYLE: normal; TEXT-INDENT: 0px; FONT-FAMILY: Tahoma, sans-serif; WHITE-SPACE: normal; ORPHANS: 2; LETTER-SPACING: normal; COLOR: rgb(34,34,34); FONT-SIZE: 16px; FONT-WEIGHT: 400; WORD-SPACING: 0px; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial"><FONT size=4>به</FONT></SPAN><SPAN style="WIDOWS: 2; TEXT-TRANSFORM: none; BACKGROUND-COLOR: rgb(255,255,255); FONT-STYLE: normal; TEXT-INDENT: 0px; FONT-FAMILY: Tahoma, sans-serif; WHITE-SPACE: normal; ORPHANS: 2; LETTER-SPACING: normal; COLOR: rgb(34,34,34); FONT-SIZE: 16px; FONT-WEIGHT: 400; WORD-SPACING: 0px; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial"><FONT size=4>&nbsp;استادی:&nbsp; </FONT><B><FONT size=4>"</FONT></B></SPAN><B style="WIDOWS: 2; TEXT-TRANSFORM: none; BACKGROUND-COLOR: rgb(255,255,255); FONT-STYLE: normal; TEXT-INDENT: 0px; FONT-FAMILY: Tahoma, sans-serif; WHITE-SPACE: normal; ORPHANS: 2; LETTER-SPACING: normal; COLOR: rgb(34,34,34); FONT-SIZE: 16px; WORD-SPACING: 0px; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial"><FONT size=4>آقا&nbsp;محسن" </FONT></B><SPAN style="WIDOWS: 2; TEXT-TRANSFORM: none; BACKGROUND-COLOR: rgb(255,255,255); FONT-STYLE: normal; TEXT-INDENT: 0px; FONT-FAMILY: Tahoma, sans-serif; WHITE-SPACE: normal; ORPHANS: 2; LETTER-SPACING: normal; COLOR: rgb(34,34,34); FONT-SIZE: 16px; FONT-WEIGHT: 400; WORD-SPACING: 0px; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial"><FONT size=4>در نمایندگی اروند آبادان برگزار شد.</FONT></SPAN></P></FONT></SPAN></FONT></SPAN></FONT></SPAN></FONT></SPAN> <P style="TEXT-ALIGN: center; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl; MARGIN-BOTTOM: 0pt" dir=rtl align=center><IMG border=0 hspace=0 alt="" align=baseline src="https://up.c60.ir/repository/47151/wiliam%20white/98-11-29/IMG_20200218_163445%20%28Copy%29.jpg"></P></SPAN></SPAN></SPAN> text/html 2020-02-18T16:21:35+01:00 abadanc60.mihanblog.com مسافر محمد سعید کارگاه آموزشی خصوصی مسافران روز سه شنبه 98/10/29 http://abadanc60.mihanblog.com/post/1558 <p style="TEXT-ALIGN: center; LINE-HEIGHT: normal; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir="rtl" class="MsoNormal" align="center"><b><span style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman','serif'; COLOR: #222222; FONT-SIZE: 18pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'" lang="FA">بنام قدرت مطلق الله</span></b><b><span style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; COLOR: #222222; FONT-SIZE: 9pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'" dir="ltr"><!--?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /--><o:p></o:p></span></b></p> <p style="LINE-HEIGHT: normal; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir="rtl" class="MsoNormal"><span style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman','serif'; COLOR: #222222; FONT-SIZE: 13.5pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'" lang="FA">جلسه&nbsp;دهم از دوره&nbsp;سیزدهم سری کارگاه‌های آموزشی خصوصی ویژه مسافران کنگره شصت نمایندگی اروند آبادان با دستور جلسه:&nbsp;<b>" وظایف راهنما و رهجو"&nbsp;</b>با استادی&nbsp;"&nbsp;&nbsp;<b>آقا مجید "&nbsp;</b>و نگهبانی " <b>آقا محمد "</b>&nbsp;و دبیری&nbsp;"&nbsp;<b>آقا مرتضی"</b>&nbsp; در روز&nbsp;سه شنبه&nbsp;مورخ98/11/29رأس ساعت 17:00 آغاز بکار نمود .</span><span style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; COLOR: #222222; FONT-SIZE: 9pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'" lang="FA"><o:p></o:p></span></p> <p align="center"><img border="0" hspace="0" alt="" align="baseline" src="https://up.c60.ir/repository/47151/kargah%20amozeshi%203shanbeh/98-11-29/%DB%B2%DB%B0%DB%B2%DB%B0%DB%B0%DB%B2%DB%B1%DB%B8_%DB%B1%DB%B7%DB%B3%DB%B1%DB%B0%DB%B8%20%28Copy%29.jpg"></p> text/html 2020-02-16T14:26:50+01:00 abadanc60.mihanblog.com مسافر محمد سعید کارگاه آموزشی خصوصی ویژه مسافران روز یکشنبه 27/11/98 http://abadanc60.mihanblog.com/post/1557 <DIV style="TEXT-ALIGN: center; COLOR: rgb(34,34,34); FONT-SIZE: 12px"><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman', serif; FONT-SIZE: 18px"><STRONG><FONT size=5>بنام قدرت مطلق الله</FONT></STRONG></SPAN></DIV> <DIV style="COLOR: rgb(34,34,34); FONT-SIZE: 12px"><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman', serif; FONT-SIZE: 18px">جلسه&nbsp;دهم از دوره&nbsp;سیزدهم سری کارگاه‌های آموزشی خصوصی ویژه مسافران کنگره شصت نمایندگی اروند آبادان با دستور جلسه:&nbsp;</SPAN><B style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman', serif; FONT-SIZE: 18px">"&nbsp;وظایف راهنما و رهجو&nbsp;"&nbsp;</B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman', serif; FONT-SIZE: 18px">با استادی:&nbsp;"&nbsp;&nbsp;<B>آقا عبدالله"&nbsp;</B></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman', serif; FONT-SIZE: 18px">و نگهبانی :" </SPAN><B style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman', serif; FONT-SIZE: 18px">آقا فرید "</B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman', serif; FONT-SIZE: 18px">&nbsp;و دبیری&nbsp;&nbsp;:"&nbsp;</SPAN><B style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman', serif; FONT-SIZE: 18px">آقا ابراهیم"</B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman', serif; FONT-SIZE: 18px">&nbsp;در روز یکشنبه&nbsp;مورخ98</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman', serif; FONT-SIZE: 18px">/11</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman', serif; FONT-SIZE: 18px">/27رأس ساعت 17:00 آغاز بکار نمود</SPAN>&nbsp;.</DIV> <P style="COLOR: rgb(34,34,34); FONT-SIZE: 12px" align=center><IMG border=0 hspace=0 alt="" align=baseline src="https://up.c60.ir/repository/47151/kargah%20amozeshi%201shanbeh/98-11-27/IMG_20200216_174555%20%28Copy%29.jpg"></P> <DIV style="COLOR: rgb(34,34,34); FONT-SIZE: 12px">&nbsp;</DIV> text/html 2020-02-16T14:25:30+01:00 abadanc60.mihanblog.com مسافر محمد سعید گزارش تصویری لژیون ویلیام وایت روز یکشنبه 98/11/27 http://abadanc60.mihanblog.com/post/1556 <P align=center><SPAN style="WIDOWS: 2; TEXT-TRANSFORM: none; BACKGROUND-COLOR: rgb(255,255,255); FONT-STYLE: normal; TEXT-INDENT: 0px; FONT-FAMILY: Tahoma, sans-serif; WHITE-SPACE: normal; ORPHANS: 2; LETTER-SPACING: normal; COLOR: rgb(34,34,34); FONT-SIZE: 16px; FONT-WEIGHT: 400; WORD-SPACING: 0px; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial"><FONT size=4><SPAN style="WIDOWS: 2; TEXT-TRANSFORM: none; BACKGROUND-COLOR: rgb(255,255,255); FONT-STYLE: normal; TEXT-INDENT: 0px; FONT-FAMILY: Tahoma, sans-serif; WHITE-SPACE: normal; ORPHANS: 2; LETTER-SPACING: normal; COLOR: rgb(34,34,34); FONT-SIZE: 16px; FONT-WEIGHT: 400; WORD-SPACING: 0px; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial"><FONT size=4>&nbsp;<SPAN style="WIDOWS: 2; TEXT-TRANSFORM: none; BACKGROUND-COLOR: rgb(255,255,255); FONT-STYLE: normal; TEXT-INDENT: 0px; FONT-FAMILY: Tahoma, sans-serif; WHITE-SPACE: normal; ORPHANS: 2; LETTER-SPACING: normal; COLOR: rgb(34,34,34); FONT-SIZE: 16px; FONT-WEIGHT: 400; WORD-SPACING: 0px; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial"><FONT size=4><SPAN style="WIDOWS: 2; TEXT-TRANSFORM: none; BACKGROUND-COLOR: rgb(255,255,255); FONT-STYLE: normal; TEXT-INDENT: 0px; FONT-FAMILY: Tahoma, sans-serif; WHITE-SPACE: normal; ORPHANS: 2; LETTER-SPACING: normal; COLOR: rgb(34,34,34); FONT-SIZE: 16px; FONT-WEIGHT: 400; WORD-SPACING: 0px; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial"><FONT size=4>&nbsp; <SPAN style="WIDOWS: 2; TEXT-TRANSFORM: none; BACKGROUND-COLOR: rgb(255,255,255); FONT-STYLE: normal; TEXT-INDENT: 0px; FONT-FAMILY: Tahoma, sans-serif; WHITE-SPACE: normal; ORPHANS: 2; LETTER-SPACING: normal; COLOR: rgb(34,34,34); FONT-SIZE: 16px; FONT-WEIGHT: 400; WORD-SPACING: 0px; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial"><FONT size=4><STRONG>به نام قدرت مطلق الله</STRONG></FONT></SPAN></P> <P><SPAN style="WIDOWS: 2; TEXT-TRANSFORM: none; BACKGROUND-COLOR: rgb(255,255,255); FONT-STYLE: normal; TEXT-INDENT: 0px; FONT-FAMILY: Tahoma, sans-serif; WHITE-SPACE: normal; ORPHANS: 2; LETTER-SPACING: normal; COLOR: rgb(34,34,34); FONT-SIZE: 16px; FONT-WEIGHT: 400; WORD-SPACING: 0px; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial"><FONT size=4>روزیکشنبه&nbsp;مورخ&nbsp;98/11/27رأس ساعت&nbsp;&nbsp;15:45 لژیون درمان وابستگی به نیکوتین</FONT></SPAN><SPAN style="WIDOWS: 2; TEXT-TRANSFORM: none; BACKGROUND-COLOR: rgb(255,255,255); FONT-STYLE: normal; TEXT-INDENT: 0px; FONT-FAMILY: Tahoma, sans-serif; WHITE-SPACE: normal; ORPHANS: 2; LETTER-SPACING: normal; COLOR: rgb(34,34,34); FONT-SIZE: 16px; FONT-WEIGHT: 400; WORD-SPACING: 0px; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial"><FONT size=4>&nbsp;</FONT></SPAN><SPAN style="WIDOWS: 2; TEXT-TRANSFORM: none; BACKGROUND-COLOR: rgb(255,255,255); FONT-STYLE: normal; TEXT-INDENT: 0px; FONT-FAMILY: Tahoma, sans-serif; WHITE-SPACE: normal; ORPHANS: 2; LETTER-SPACING: normal; COLOR: rgb(34,34,34); FONT-SIZE: 16px; FONT-WEIGHT: 400; WORD-SPACING: 0px; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial"><FONT size=4>(ویلیام</FONT></SPAN><SPAN style="WIDOWS: 2; TEXT-TRANSFORM: none; BACKGROUND-COLOR: rgb(255,255,255); FONT-STYLE: normal; TEXT-INDENT: 0px; FONT-FAMILY: Tahoma, sans-serif; WHITE-SPACE: normal; ORPHANS: 2; LETTER-SPACING: normal; COLOR: rgb(34,34,34); FONT-SIZE: 16px; FONT-WEIGHT: 400; WORD-SPACING: 0px; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial"><FONT size=4>&nbsp;وایت) با دستورجلسه</FONT></SPAN><B style="WIDOWS: 2; TEXT-TRANSFORM: none; BACKGROUND-COLOR: rgb(255,255,255); FONT-STYLE: normal; TEXT-INDENT: 0px; FONT-FAMILY: Tahoma, sans-serif; WHITE-SPACE: normal; ORPHANS: 2; LETTER-SPACING: normal; COLOR: rgb(34,34,34); FONT-SIZE: 16px; WORD-SPACING: 0px; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial"><FONT size=4>&nbsp;: "&nbsp;وظایف راهنما و رهجو "<SPAN>&nbsp; </SPAN></FONT></B><SPAN style="WIDOWS: 2; TEXT-TRANSFORM: none; BACKGROUND-COLOR: rgb(255,255,255); FONT-STYLE: normal; TEXT-INDENT: 0px; FONT-FAMILY: Tahoma, sans-serif; WHITE-SPACE: normal; ORPHANS: 2; LETTER-SPACING: normal; COLOR: rgb(34,34,34); FONT-SIZE: 16px; FONT-WEIGHT: 400; WORD-SPACING: 0px; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial"><FONT size=4>به</FONT></SPAN><SPAN style="WIDOWS: 2; TEXT-TRANSFORM: none; BACKGROUND-COLOR: rgb(255,255,255); FONT-STYLE: normal; TEXT-INDENT: 0px; FONT-FAMILY: Tahoma, sans-serif; WHITE-SPACE: normal; ORPHANS: 2; LETTER-SPACING: normal; COLOR: rgb(34,34,34); FONT-SIZE: 16px; FONT-WEIGHT: 400; WORD-SPACING: 0px; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial"><FONT size=4>&nbsp;استادی:&nbsp; </FONT><B><FONT size=4>"</FONT></B></SPAN><B style="WIDOWS: 2; TEXT-TRANSFORM: none; BACKGROUND-COLOR: rgb(255,255,255); FONT-STYLE: normal; TEXT-INDENT: 0px; FONT-FAMILY: Tahoma, sans-serif; WHITE-SPACE: normal; ORPHANS: 2; LETTER-SPACING: normal; COLOR: rgb(34,34,34); FONT-SIZE: 16px; WORD-SPACING: 0px; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial"><FONT size=4>آقا&nbsp;برزو" </FONT></B><SPAN style="WIDOWS: 2; TEXT-TRANSFORM: none; BACKGROUND-COLOR: rgb(255,255,255); FONT-STYLE: normal; TEXT-INDENT: 0px; FONT-FAMILY: Tahoma, sans-serif; WHITE-SPACE: normal; ORPHANS: 2; LETTER-SPACING: normal; COLOR: rgb(34,34,34); FONT-SIZE: 16px; FONT-WEIGHT: 400; WORD-SPACING: 0px; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial"><FONT size=4>در نمایندگی اروند آبادان برگزار شد.</FONT></SPAN></P> <P align=center><SPAN style="WIDOWS: 2; TEXT-TRANSFORM: none; BACKGROUND-COLOR: rgb(255,255,255); FONT-STYLE: normal; TEXT-INDENT: 0px; FONT-FAMILY: Tahoma, sans-serif; WHITE-SPACE: normal; ORPHANS: 2; LETTER-SPACING: normal; COLOR: rgb(34,34,34); FONT-SIZE: 16px; FONT-WEIGHT: 400; WORD-SPACING: 0px; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial"><IMG border=0 hspace=0 alt="" align=baseline src="https://up.c60.ir/repository/47151/wiliam%20white/98-11-27/IMG_20200216_163048%20%28Copy%29.jpg"></SPAN></P></FONT></SPAN></FONT></SPAN></FONT></SPAN></FONT></SPAN> text/html 2020-02-15T10:36:15+01:00 abadanc60.mihanblog.com مسافر محمد سعید خلاصه سی دی 98/11/26 http://abadanc60.mihanblog.com/post/1555 <p><span style="LINE-HEIGHT: 107%; FONT-FAMILY: 'Arial', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 11pt; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-theme-font: minor-fareast; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US; mso-bidi-language: FA" dir="rtl" lang="FA">در لیست کتاب ها و آنچه در ابتدا میبینیم ایمان است و عشق است که گویی ستون و پایه وجودی هر انسان از آن نشأت میگیرد حتی موجودات پائین تر از انسان هم به آن نیاز شدید دارند .هر بعدی که قابل تصفیه است وجود این مسائل لازم است و باید سرلوحه ابتدائی یاری٬ ایمان و عشق باشد.ما کتب را که نگاه کنیم همه با عشق و ایمان شروع میشوند مثلا در قرآن که نگاه میکنیم ۱۱۴سوره دارد ۱۱۴بسم الله الرحمن الرحیم وجود دارد تمامی سوره ها با بسم الله الرحمن الرحیم شروع میشود یعنی بنام خداوند بخشنده مهربان،یک سوره بسم الله الرحمن الرحیم ندارد که آن هم سوره توبه است که البته آن هم در متن سوره بسم الله الرحمن الرحیم وجود دارد و روئیت میکنی</span></p><div style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; text-align: center;"><img src="http://uupload.ir/files/j2o1_img_20200212_122947_396.jpg" style="background: none 0px 0px repeat scroll rgb(43, 87, 151); border: 3px double rgb(51, 0, 0); margin: 0px 0px 5px; padding: 7px; border-radius: 3px;"></div> text/html 2020-02-14T13:20:23+01:00 abadanc60.mihanblog.com مسافر محمد سعید گزارش تصویری ورزش صبحگاهی مسافران 98/11/25 http://abadanc60.mihanblog.com/post/1554 <DIV style="TEXT-ALIGN: center; COLOR: rgb(34,34,34); FONT-SIZE: 12px" align=right><B style="FONT-FAMILY: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; FONT-SIZE: large">بنام قدرت مطلق الله</B></DIV> <DIV style="COLOR: rgb(34,34,34); FONT-SIZE: 12px" align=right><SPAN style="TEXT-ALIGN: justify; FONT-FAMILY: arial, helvetica, sans-serif; COLOR: rgb(51,0,51)"><FONT size=3 face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif><B>روز جمعه مورخ&nbsp;98/11/25 </B></FONT></SPAN><SPAN style="TEXT-ALIGN: justify; COLOR: rgb(51,0,51)"><FONT size=3 face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif><B>صبحگاهی در</B></FONT></SPAN><SPAN style="TEXT-ALIGN: justify; COLOR: rgb(51,0,51)"><FONT size=3 face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif><B>&nbsp;پارک&nbsp;هفده هکتاری</B></FONT></SPAN><SPAN style="TEXT-ALIGN: justify; COLOR: rgb(51,0,51)"><FONT size=3 face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif><B>&nbsp;</B></FONT></SPAN><SPAN style="TEXT-ALIGN: justify; COLOR: rgb(51,0,51)"><FONT size=3 face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif><B>راس ساعت&nbsp;06:30 صبح برگزار شد.</B></FONT></SPAN></DIV> <DIV style="COLOR: rgb(34,34,34); FONT-SIZE: 12px" align=center><SPAN style="TEXT-ALIGN: justify; COLOR: rgb(51,0,51)"><IMG border=0 hspace=0 alt="" align=baseline src="https://up.c60.ir/repository/47151/gozaresh%20tasviri/varzesh/98-11-25/%DB%B2%DB%B0%DB%B2%DB%B0%DB%B0%DB%B2%DB%B1%DB%B4_%DB%B1%DB%B0%DB%B5%DB%B7%DB%B5%DB%B6%20%28Copy%29.jpg"></SPAN></DIV> text/html 2020-02-13T18:56:12+01:00 abadanc60.mihanblog.com مسافر محمد سعید کارگاه آموزشی عمومی 24/11/98 http://abadanc60.mihanblog.com/post/1553 <p align="center"><font size="3"><strong><font size="3">&nbsp;</font> <font size="3" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">بنام قدرت مطلق الله</font></strong></font></p><font size="3"> <div style="TEXT-ALIGN: center; COLOR: rgb(34,34,34); FONT-SIZE: 12px" align="right"><font size="3" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">جلسه&nbsp;دهم از دوره هفدهم سری کارگاههای آموزشی عمومی ویژه مسافران و همسفران کنگره شصت نمایندگی اروند آبادان با دستورجلسه&nbsp;<b>"وای ششم و تاثیر آن روی من</b><b>"</b>&nbsp;با استادی "<b>آقا علی رضا</b>"و نگهبانی&nbsp;"&nbsp;<b>آقا حسن</b>" و&nbsp;دبیری"<b>آقا ابراهیم</b>" در روز پنجشنبه مورخ 98/11/24 رأس ساعت 17 آغاز بکار </font><font size="3" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">نمود.</font></div> <div style="TEXT-ALIGN: center; COLOR: rgb(34,34,34); FONT-SIZE: 12px" align="right"><font size="3"></font>&nbsp;</div> <p style="TEXT-ALIGN: center; COLOR: rgb(34,34,34); FONT-SIZE: 12px" align="center"><font size="3"><img border="0" hspace="0" alt="" align="baseline" src="https://up.c60.ir/repository/47151/kargah omomi/98-11-24/۲۰۲۰۰۲۱۳_۱۷۳۶۳۸ (Copy).jpg"></font></p></font>