کارگاه آموزش خصوصی ویژه همسفران روز دوشنبه 1397/09/05
سه شنبه 6 آذر 1397 ساعت 18:46 | نوشته ‌شده به دست همسفر عاطفه | ( نظرات )
به نام قدرت مطلق الله
جلسه دوم از دوره نهم سری کارگاه‌های آموزشی خصوصی کنگره 60 ویژه همسفران شعبه اروند آبادان وخرمشهر با دستور جلسه" وادی سوم و تاثیر آن روی من"با استادی" خانم هدی "و نگهبانی "خانم نرگس" و دبیری "خانم سحر"در روز دوشنبه مورخ1397/09/05ساعت 16بعداز ظهر آغاز به کرد.
ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: کارگاه آموزشی خصوصی همسفران،


کارگاه آموزش خصوصی ویژه همسفران روز دوشنبه 97/08/28
چهارشنبه 30 آبان 1397 ساعت 19:27 | نوشته ‌شده به دست همسفر هدی | ( نظرات )
بنام قدرت مطلق الله
جلسه اول از دوره نهم سری کارگاه‌های آموزشی خصوصی کنگره 60 ویژه همسفران شعبه اروند آبادان و خرمشهر با دستور جلسه  "لژیون مالی،گلریزونبا استادی" خانم مریم "و نگهبانی "خانم نرگس" و دبیری "خانم سحر"در روز دوشنبه مورخ1397/08/28ساعت 16بعداز ظهر آغاز به کرد.
ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: کارگاه آموزشی خصوصی همسفران،


لینک های مرتبط: کنگره60نمایندگی آبادان،

کارگاه آموزشی خصوصی ویژه همسفران روز دوشنبه 1397/08/21
دوشنبه 21 آبان 1397 ساعت 22:00 | نوشته ‌شده به دست همسفر مریم | ( نظرات )
جلسه چهاردهم  از دوره هشتم سری کارگاه‌های آموزشی خصوصی کنگره 60 ویژه همسفران شعبه اروند آبادان و خرمشهر با دستور جلسهو تجربه من از سایر روشها   "DST    با استادی" خانم مریم "و نگهبانی "خانم مریم" و دبیری "خانم معصومه"در روز دوشنبه مورخ1397/08/21ساعت 16بعداز ظهر آغاز به کرد.
ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: کارگاه آموزشی خصوصی همسفران،کارگاه آموزش خصوصی ویژه همسفران روز دوشنبه 1397/08/07
سه شنبه 8 آبان 1397 ساعت 17:41 | نوشته ‌شده به دست همسفر مریم | ( نظرات )
جلسه یازدهم از دوره هشتم سری کارگاه‌های آموزشی خصوصی کنگره 60 ویژه همسفران شعبه اروند آبادان و خرمشهر با دستور جلسه "وادی دوم و تاثیر آن روی من   با استادی" خانم دنیا"و نگهبانی "خانم مریم" و دبیری "خانم معصومه"در روز دوشنبه مورخ1397/08/07ساعت 16بعداز ظهر آغاز به کرد.
ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: کارگاه آموزشی خصوصی همسفران،

لینک های مرتبط: نمایندگی آبادان،

کارگاه آموزشی خصوصی ویژه همسفران روز دوشنبه 1397/07/30
سه شنبه 1 آبان 1397 ساعت 17:29 | نوشته ‌شده به دست همسفر مریم | ( نظرات )
جلسه یازدهم از دوره هشتم سری کارگاه‌های آموزشی خصوصی کنگره 60 ویژه همسفران شعبه اروند آبادان و خرمشهر با دستور جلسه " DSAP   با استادی" خانم عصمت"و نگهبانی "خانم مریم" و دبیری "خانم معصومه"در روز دوشنبه مورخ1397/07/30ساعت 16بعداز ظهر آغاز به کرد.

ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: کارگاه آموزشی خصوصی همسفران،کارگاه‌های آموزشی خصوصی کنگره 60 ویژه همسفران شعبه اروند
سه شنبه 24 مهر 1397 ساعت 09:38 | نوشته ‌شده به دست همسفر عاطفه | ( نظرات )
جلسه دهم از دوره هشتم سری کارگاه‌های آموزشی خصوصی کنگره 60 ویژه همسفران شعبه اروند آبادان و خرمشهر با دستور جلسه " سیستم ایکس  با استادی" خانم "عاطفه"و نگهبانی "خانم مریم" و دبیری "خانم معصومه"در روز دوشنبه مورخ1397/07/23ساعت 16 بعداز ظهر آغاز به کرد.ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: کارگاه آموزشی خصوصی همسفران،


لینک های مرتبط: نماینگی آبادان،

جلسه نهم از دوره هشتم سری کارگاه‌های آموزشی خصوصی کنگره 60 ویژه همسفران شعبه اروند آبادان و خرمشهر با دستور جلسه " سیستم ایکس  با استادی" خانم نرگس"و نگهبانی "خانم مریم" و دبیری "خانم معصومه"در روز دوشنبه مورخ1397/07/17ساعت 17 بعداز ظهر آغاز به کرد.

ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: کارگاه آموزشی خصوصی همسفران،


کارگاه آموزشی خصوصی ویژه همسفران روز دوشنبه 1397/07/09
سه شنبه 10 مهر 1397 ساعت 10:11 | نوشته ‌شده به دست همسفر مریم | ( نظرات )
جلسه هشتم از دوره هشتم سری کارگاه‌های آموزشی خصوصی کنگره 60 ویژه همسفران شعبه اروند آبادان و خرمشهر با دستور جلسه " وادی اول و تاثیر آن روی منبا استادی" خانم عصمت"و نگهبانی "خانم مریم" و دبیری "خانم معصومه"در روز دوشنبه مورخ1397/07/09ساعت 17 بعداز ظهر آغاز به کرد.


ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: کارگاه آموزشی خصوصی همسفران،


کارگاه آموزش خصوصی ویژه همسفران روز دوشنبه 1397/6/26
دوشنبه 26 شهریور 1397 ساعت 20:35 | نوشته ‌شده به دست همسفر مریم | ( نظرات )
«به نام قدرت مطلق الله »

جلسه هفتم از دوره هشتم سری کارگاه‌های آموزشی خصوصی کنگره 60 ویژه همسفران شعبه اروند آبادان و خرمشهر با دستور جلسه " وادی چهاردهم و تاثیر آن روی منبا استادی" خانم هدی"و نگهبانی "خانم مریم" و دبیری "خانم معصومه"در روز دوشنبه مورخ1397/06/26رأس ساعت 5 بعداز ظهر آغاز به کرد.
ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: کارگاه آموزشی خصوصی همسفران،


کارگاه آموزش خصوصی ویژه همسفران روز دوشنبه 1397/6/19
سه شنبه 20 شهریور 1397 ساعت 09:23 | نوشته ‌شده به دست همسفر مریم | ( نظرات )
«به نام قدرت مطلق الله »

جلسه ششم از دوره هشتم سری کارگاه‌های آموزشی خصوصی کنگره 60 ویژه همسفران شعبه اروند آبادان و خرمشهر با دستور جلسه هفته ایجنت ، اسیستانت، مرزبان ( جشن) با استادی کمک راهنما" خانم مریم"و نگهبانی "خانم مریم" و دبیری "خانم زهرا"در روز دوشنبه مورخ1397/06/19رأس ساعت 5 بعداز ظهر آغاز به کرد.
ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: کارگاه آموزشی خصوصی همسفران،کارگاه آموزش خصوصی ویژه همسفران روز دوشنبه 1397/6/12
سه شنبه 13 شهریور 1397 ساعت 17:04 | نوشته ‌شده به دست همسفر عاطفه | ( نظرات )
جلسه پنجم از دوره هشتم سری کارگاه‌های آموزشی خصوصی کنگره 60 ویژه همسفران شعبه اروند آبادان و خرمشهر با دستور جلسه چگونه از سایت استفاده کنیم؟(مقاله نویسی)با استادی کمک راهنما" خانم عاطفه"و نگهبانی "خانم مریم" و دبیری "خانم زهرا"در روز دوشنبه مورخ1397/06/12رأس ساعت 5 بعداز ظهر آغاز به کرد.
ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: کارگاه آموزشی خصوصی همسفران،

کارگاه آموزش خصوصی ویژه همسفران روز دوشنبه 1397/6/5
سه شنبه 6 شهریور 1397 ساعت 18:18 | نوشته ‌شده به دست همسفر مریم | ( نظرات )
جلسه چهارم از دوره هشتم سری کارگاه‌های آموزشی خصوصی کنگره 60 ویژه همسفران شعبه اروند آبادان و خرمشهر با دستور جلسه قضاوت و جهالت با استادی " خانم نرگس "و نگهبانی موقت" خانم هدی" و دبیری "خانم زهرا"در روز دوشنبه مورخ1397/06/05رأس ساعت 5 بعداز ظهر آغاز به کرد.
ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: کارگاه آموزشی خصوصی همسفران،

کارگاه آموزش خصوصی ویژه همسفران روز دوشنبه 1397/5/29
سه شنبه 30 مرداد 1397 ساعت 19:03 | نوشته ‌شده به دست همسفر مریم | ( نظرات )
جلسه سوم از دوره هشتم سری کارگاه‌های آموزشی خصوصی کنگره 60 ویژه همسفران شعبه اروند آبادان و خرمشهر با دستور جلسه عدالت  آیا همه افراد در کنگره باهم برابر هستند ؟  با استادی " خانم عصمت "و نگهبانی " خانم مریم" و دبیری "خانم زهرا"در روز دوشنبه مورخ1397/05/29رأس ساعت 5 بعداز ظهر آغاز به کرد.


ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: کارگاه آموزشی خصوصی همسفران،

کارگاه آموزش مجازی همسفران: وادی سیزدهم و تاثیر آن روی من
سه شنبه 23 مرداد 1397 ساعت 15:41 | نوشته ‌شده به دست همسفر عاطفه | ( نظرات )
به نام قدرت مطلق الله
دومین جلسه از دوره اول سری کارگاه‌های آموزشی مجازی ویژه همسفران نمایندگی اروند آبادان با استادی کمک راهنمای محترم سرکار خانم دنیا  با دستور جلسه "وادی سیزدهم و تاثیر آن روی من "برگزار شد.

ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: کارگاه آموزشی خصوصی همسفران،

کارگاه آموزش خصوصی ویژه همسفران روز دوشنبه 1397/5/22
سه شنبه 23 مرداد 1397 ساعت 13:48 | نوشته ‌شده به دست همسفر عاطفه | ( نظرات )
جلسه اول از دوره هشتم سری کارگاه‌های آموزشی خصوصی کنگره 60 ویژه همسفران شعبه اروند آبادان و خرمشهر با دستور جلسه وادی سیزده و تاثیر آن روی من" با استادی " خانم هدی "و نگهبانی " خانم مریم" و دبیری "خانم زهرا"در روز دوشنبه مورخ1397/05/22رأس ساعت 5 بعداز ظهر آغاز به کرد.
ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: کارگاه آموزشی خصوصی همسفران،


لینک های مرتبط: نماینگی آبادان، 
درباره ما ...
دریافت نشریات و فایل های صوتی ...
دریافت کتاب «عبور از منطقه 60 درجه زیر صفر» نویسنده: مهندس حسین دژاكام دانلود نوشتارها و فایلهای صوتی کنگره 60 در قالب فایل Mp3 و PDF
اشعار شاعران کنگره 60
اشعار شاعران کنگره 60
مسافران و همسفران محترم کنگره 60 می توانند اشعار خود را به ایمیل: adezhakam@gmail.com برای آقای امین دژاکام ارسال کنند.
آمار سایت ...
• تعداد مطالب:
• تعداد نویسندگان:
• آخرین بروز رسانی:
• بازدید امروز:
• بازدید دیروز:
• بازدید این ماه:
• بازدید ماه قبل:
• بازدید کل:
• آخرین بازدید: