کارگاه آموزشی عمومی 98/05/17
جمعه 18 مرداد 1398 ساعت 16:49 | نوشته ‌شده به دست مسافر سهراب | ( نظرات )

به نام قدرت مطلق

جلسه دوازدهم از دوره پانزدهم سری کارگاههای آموزشی عمومی ویژه مسافران و همسفران کنگره شصت نمایندگی اروند آبادان با دستورجلسه"از فرمانبرداری تا فرماندهی_جشن یک سال رهایی مسافر رضا" با استادی"آقا محسن" و نگهبانی"آقا حسین" و دبیری "آقا سهراب" در روز پنجشنبه مورخ 98/05/17 رأس ساعت 17 آغاز بکار نمود.

ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: کارگاه های آموزشی عمومی،، تولدها، مناسبت ها،اخبار شعبه: تولد یک سال رهایی
سه شنبه 15 مرداد 1398 ساعت 11:29 | نوشته ‌شده به دست مسافر سهراب | ( نظرات )
در روز پنج شنبه مورخ 98/05/17 یک سال رهایی مسافر رضا رهجوی کمک راهنمای محترم آقا محسن را با شور فراوان کنار هم جشن میگیریم.
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: تولدها،کارگاه آموزشی عمومی 98/04/27-جشن یک سال رهایی مسافر محمود
جمعه 28 تیر 1398 ساعت 16:48 | نوشته ‌شده به دست مسافر محمد سعید | ( نظرات )
جلسه دهم از دوره پانزدهم سری کارگاههای آموزشی عمومی ویژه مسافران و همسفران کنگره شصت نمایندگی اروند آبادان با دستورجلسه"وادی یازدهم و تاثیر آن روی من و جشن یک سال رهایی آقا محمود" استادی"آقا علیرضا" و نگهبانی"آقا حسین" و دبیری موقت "آقا محمد" در روز پنجشنبه مورخ 98/04/27 رأس ساعت 17 آغاز بکار نمود.
ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: کارگاه های آموزشی عمومی،، تولدها،اخبار شعبه: تولد یک سال رهایی
دوشنبه 24 تیر 1398 ساعت 07:06 | نوشته ‌شده به دست مسافر سهراب | ( نظرات )
در روز پنج شنبه مورخ 98/04/27،  یک سال رهایی مسافر محمود رهجوی کمک راهنمای محترم آقا علیرضا را با شور فراوان کنار هم جشن میگیریم.
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: اطلاعیه، تولدها،کارگاه آموزشی عمومی 98/04/13
جمعه 14 تیر 1398 ساعت 18:52 | نوشته ‌شده به دست مسافر محمد سعید | ( نظرات )
جلسه هشتم از دوره پانزدهم سری کارگاههای آموزشی عمومی ویژه مسافران و همسفران کنگره شصت نمایندگی اروند آبادان با دستورجلسه"آداب معاشرت،ادب و بی ادبی،تعادل و بی تعادلی و جشن یک سال رهایی آقا ناصر" استادی"آقا محسن" و نگهبانی"آقا حسین" و دبیری"آقا سهراب" در روز پنجشنبه مورخ 98/04/13 رأس ساعت 17 آغاز بکار نمود.
ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: کارگاه های آموزشی عمومی،، تولدها،اخبار شعبه... تولد
دوشنبه 10 تیر 1398 ساعت 14:48 | نوشته ‌شده به دست مسافر سهراب | ( نظرات )
در روز پنج شنبه مورخ 98/04/13 ،  یک سال رهایی مسافر ناصر رهجوی کمک راهنمای محترم آقا محسن را با شور فراوان کنار هم جشن میگیریم.
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: تولدها،

برچسب‌ها: تولد یک سال رهایی،


کارگاه آموزشی عمومی 98/02/12
شنبه 14 اردیبهشت 1398 ساعت 19:40 | نوشته ‌شده به دست مسافر سهراب | ( نظرات )
جلسه سیزدهم از دوره چهاردهم سری کارگاههای آموزشی عمومی ویژه مسافران و همسفران کنگره شصت نمایندگی اروند آبادان با دستورجلسهالهام از رمضان و جشن یک سال رهایی مسافر امین با استادی: آقا علیرضا و نگهبانی: آقا محمد سعید و دبیری : آقا مهدی در روز پنجشنبه مورخ 98/02/12 رأس ساعت 17 آغاز بکار نمود.
ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: کارگاه های آموزشی عمومی،، تولدها،اخبار شعبه... تولد
یکشنبه 8 اردیبهشت 1398 ساعت 03:00 | نوشته ‌شده به دست مسافر سهراب | ( نظرات )
در روز پنج شنبه مورخ 98/02/12،  یک سال رهایی مسافر امین رهجوی کمک راهنمای محترم آقا علیرضا را با شور فراوان کنار هم جشن میگیریم.
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: اطلاعیه، تولدها،

برچسب‌ها: تولد،


کارگاه آموزشی عمومی 97/12/02
جمعه 3 اسفند 1397 ساعت 16:05 | نوشته ‌شده به دست مسافر سهراب | ( نظرات )
جلسه پنجم از دوره چهاردهم سری کارگاههای آموزشی عمومی ویژه مسافران و همسفران کنگره شصت نمایندگی اروند آبادان با دستورجلسه  وظایف راهنما و رهجو و جشن یک سال رهایی آقا محمد با استادی: آقا علیرضا و نگهبانی: آقا محمد سعید و دبیری: آقا محمود در روز پنجشنبه مورخ 97/12/02 رأس ساعت ۱۷ آغاز بکار نمود.

ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: کارگاه های آموزشی عمومی،، تولدها،اخبار شعبه... تولد
جمعه 26 بهمن 1397 ساعت 18:26 | نوشته ‌شده به دست مسافر سهراب | ( نظرات )
در روز پنج شنبه مورخ 97/12/2 ،  یک سال رهایی مسافر محمد رهجوی کمک راهنمای محترم آقا علیرضا را با شور فراوان کنار هم جشن میگیریم.
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: اطلاعیه، تولدها،

برچسب‌ها: تولد، یکسال رهایی،

کارگاه آموزشی عمومی 97/11/4
یکشنبه 7 بهمن 1397 ساعت 08:20 | نوشته ‌شده به دست مسافر صالح | ( نظرات )

جلسه اول از دوره‌ی چهاردهم سری کارگاه‌های آموزشی عمومی ویژه مسافران و همسفران کنگره 60 نمایندگی اروند آبادان با دستور جلسه وادی پنجم و تأثیر آن روی من و جشن یک سال رهایی مسافر حسین با استادی: کمک راهنمای محترم آقای محسن بیات و نگهبانی: آقا محمد سعید و دبیری: آقا محمود در روز پنج‌شنبه مورخ 97/11/04 رأس ساعت 17 آغاز بکار نمود.

ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: کارگاه های آموزشی عمومی،، تولدها،اخبار شعبه... تولد
جمعه 28 دی 1397 ساعت 15:08 | نوشته ‌شده به دست مسافر سهراب | ( نظرات )
در روز پنج شنبه مورخ ۰۴/۱۱/۹۷ ،  یک سال رهایی آقا حسین رهجوی کمک راهنمای محترم آقا محسن را با شور فراوان کنار هم جشن میگیریم.

Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: گزارش تصویری، اطلاعیه، تولدها،


کارگاه آموزشی عمومی 97/10/20
شنبه 22 دی 1397 ساعت 23:55 | نوشته ‌شده به دست مسافر صالح | ( نظرات )

جلسه سیزدهم از دوره سیزدهم سری کارگاه‌های آموزشی عمومی ویژه مسافران و همسفران کنگره ۶۰ نمایندگی اروند آبادان با دستور جلسه کمک کنگره به من و کمک من به کنگره و جشن یک سال رهایی مسافر محمد سعید با استادی کمک راهنمای محترم آقای محسن بیات و نگهبانی آقا محمد و دبیری آقا حسن در روز پنج‌شنبه مورخ ۹۷/۱۰/۲۰ رأس ساعت ۱۷ آغاز بکار نمود.

ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: کارگاه های آموزشی عمومی،، تولدها،اخبار شعبه............ تولد
چهارشنبه 19 دی 1397 ساعت 18:40 | نوشته ‌شده به دست مسافر سهراب | ( نظرات )

در روز پنج شنبه مورخ ۲۰/۱۰/۹۷ ،  یک سال رهایی آقا محمد سعید رهجوی کمک راهنمای محترم آقا محسن را با شور فراوان کنار هم جشن میگیریم.

Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: تولدها، اطلاعیه،


کارگاه آموزشی عمومی 97/09/22
جمعه 23 آذر 1397 ساعت 20:31 | نوشته ‌شده به دست مسافر صالح | ( نظرات )

جلسه دهم از دوره‌ی سیزدهم سری کارگاه‌های آموزشی عمومی ویژه مسافران و همسفران کنگره 60 نمایندگی اروند آبادان با دستور جلسه: وادی چهارم(جشن دهمین سال رهایی کمک راهنمای محترم آقای علیرضا بیات) با استادی: دیده‌بان محترم آقای ترابخانی و نگهبانی: آقا محمد و دبیری: آقا حسین در روز پنج‌شنبه مورخ 22/09/97 رأس ساعت 17 آغاز بکارنمود.


ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: کارگاه های آموزشی عمومی،، تولدها، مناسبت ها،

 
درباره ما ...
دریافت نشریات و فایل های صوتی ...
دریافت کتاب «عبور از منطقه 60 درجه زیر صفر» نویسنده: مهندس حسین دژاكام دانلود نوشتارها و فایلهای صوتی کنگره 60 در قالب فایل Mp3 و PDF
اشعار شاعران کنگره 60
اشعار شاعران کنگره 60
مسافران و همسفران محترم کنگره 60 می توانند اشعار خود را به ایمیل: adezhakam@gmail.com برای آقای امین دژاکام ارسال کنند.
آمار سایت ...
• تعداد مطالب:
• تعداد نویسندگان:
• آخرین بروز رسانی:
• بازدید امروز:
• بازدید دیروز:
• بازدید این ماه:
• بازدید ماه قبل:
• بازدید کل:
• آخرین بازدید: