کارگاه آموزشی عمومی 98/04/13
جمعه 14 تیر 1398 ساعت 18:52 | نوشته ‌شده به دست مسافر محمد سعید | ( نظرات )
جلسه هشتم از دوره پانزدهم سری کارگاههای آموزشی عمومی ویژه مسافران و همسفران کنگره شصت نمایندگی اروند آبادان با دستورجلسه"آداب معاشرت،ادب و بی ادبی،تعادل و بی تعادلی و جشن یک سال رهایی آقا ناصر" استادی"آقا محسن" و نگهبانی"آقا حسین" و دبیری"آقا سهراب" در روز پنجشنبه مورخ 98/04/13 رأس ساعت 17 آغاز بکار نمود.
ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: کارگاه های آموزشی عمومی،، تولدها،کارگاه آموزشی عمومی 98/04/06
شنبه 8 تیر 1398 ساعت 17:28 | نوشته ‌شده به دست مسافر سهراب | ( نظرات )
جلسه هفتم از دوره پانزدهم سری کارگاههای آموزشی عمومی ویژه مسافران و همسفران کنگره شصت نمایندگی اروند آبادان با دستورجلسه: هفته دیده بان با استادی: آقا محمود و نگهبانی موقت: آقا حسین و دبیری موقت : آقا حسن در روز پنجشنبه مورخ 98/04/06 رأس ساعت 17 آغاز بکار نمود.
ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: کارگاه های آموزشی عمومی،،

برچسب‌ها: هفته دیده بان،

کارگاه آموزشی عمومی 98/03/23
شنبه 25 خرداد 1398 ساعت 16:47 | نوشته ‌شده به دست مسافر سهراب | ( نظرات )
جلسه پنجم از دوره پانزدهم سری کارگاههای آموزشی عمومی ویژه مسافران و همسفران کنگره شصت نمایندگی اروند آبادان با دستورجلسه: وادی دهم و تأثیر آن روی من با استادی: آقا محمد و نگهبانی: آقا حسین و دبیری : آقا حسین در روز پنجشنبه مورخ 98/03/23 رأس ساعت 17 آغاز بکار نمود.
ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: کارگاه های آموزشی عمومی،،کارگاه آموزشی عمومی 98/03/16
یکشنبه 19 خرداد 1398 ساعت 15:08 | نوشته ‌شده به دست مسافر سهراب | ( نظرات )
جلسه چهارم از دوره پانزدهم سری کارگاههای آموزشی عمومی ویژه مسافران و همسفران کنگره شصت نمایندگی اروند آبادان با دستورجلسه: در استحکام پایه های علمی و مالی کنگره من چه کرده ام با استادی: آقا علیرضا و نگهبانی: آقا حسین و دبیری : آقا حسین در روز پنجشنبه مورخ 98/03/16 رأس ساعت 17 آغاز بکار نمود.
ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: کارگاه های آموزشی عمومی،،کارگاه آموزشی عمومی 98/03/09
جمعه 10 خرداد 1398 ساعت 17:43 | نوشته ‌شده به دست مسافر سهراب | ( نظرات )
جلسه سوم از دوره پانزدهم سری کارگاههای آموزشی عمومی ویژه مسافران و همسفران کنگره شصت نمایندگی اروند آبادان با دستورجلسه: وادی نهم و تأثیر آن روی من با استادی: آقا برزو و نگهبانی: آقا حسین و دبیری : آقا حسین در روز پنجشنبه مورخ 98/03/09 رأس ساعت 17 آغاز بکار نمود.
ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: کارگاه های آموزشی عمومی،،کارگاه آموزشی عمومی 98/03/02
شنبه 4 خرداد 1398 ساعت 12:34 | نوشته ‌شده به دست مسافر سهراب | ( نظرات )

جلسه دوم از دوره پانزدهم سری کارگاههای آموزشی عمومی ویژه مسافران و همسفران کنگره شصت نمایندگی اروند آبادان با دستورجلسه: وادی نهم و تأثیر آن روی من با استادی: آقا امید و نگهبانی: آقا حسین و دبیری : آقا حسین در روز پنجشنبه مورخ 98/03/02 رأس ساعت 17 آغاز بکار نمود.

ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: کارگاه های آموزشی عمومی،،کارگاه آموزشی عمومی 98/02/26
جمعه 27 اردیبهشت 1398 ساعت 18:47 | نوشته ‌شده به دست مسافر سهراب | ( نظرات )

جلسه اول از دوره پانزدهم سری کارگاههای آموزشی عمومی ویژه مسافران و همسفران کنگره شصت نمایندگی اروند آبادان با دستورجلسه: جهانبینی ۱و ۲با استادی: آقا محمد سعید و نگهبانی: آقا حسین و دبیری : آقا حسین در روز پنجشنبه مورخ 98/02/26 رأس ساعت 17 آغاز بکار نمود.

ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: کارگاه های آموزشی عمومی،،کارگاه آموزشی عمومی 98/02/19
جمعه 20 اردیبهشت 1398 ساعت 20:10 | نوشته ‌شده به دست مسافر سهراب | ( نظرات )

جلسه چهاردهم از دوره چهاردهم سری کارگاههای آموزشی عمومی ویژه مسافران و همسفران کنگره شصت نمایندگی اروند آبادان با دستورجلسه: ظرفیت، مسئولیت، قبله گم کردن و گلریزان ماه مبارک رمضان با استادی: آقا مرتضی و نگهبانی: آقا محمد سعید و دبیری : آقا مهدی در روز پنجشنبه مورخ 98/02/19 رأس ساعت 17 آغاز بکار نمود.


ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: کارگاه های آموزشی عمومی،، رمضان،کارگاه آموزشی عمومی 98/02/12
شنبه 14 اردیبهشت 1398 ساعت 19:40 | نوشته ‌شده به دست مسافر سهراب | ( نظرات )
جلسه سیزدهم از دوره چهاردهم سری کارگاههای آموزشی عمومی ویژه مسافران و همسفران کنگره شصت نمایندگی اروند آبادان با دستورجلسهالهام از رمضان و جشن یک سال رهایی مسافر امین با استادی: آقا علیرضا و نگهبانی: آقا محمد سعید و دبیری : آقا مهدی در روز پنجشنبه مورخ 98/02/12 رأس ساعت 17 آغاز بکار نمود.
ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: کارگاه های آموزشی عمومی،، تولدها،کارگاه آموزشی عمومی 98/02/05
شنبه 7 اردیبهشت 1398 ساعت 20:15 | نوشته ‌شده به دست مسافر سهراب | ( نظرات )

جلسه دوازدهم از دوره چهاردهم سری کارگاههای آموزشی عمومی ویژه مسافران و همسفران کنگره شصت نمایندگی اروند آبادان با دستورجلسه: سیگار با استادی: آقا حامد و نگهبانی موقت : آقا محمود و دبیری : آقا مهدی در روز پنجشنبه مورخ 98/02/05 رأس ساعت 17 آغاز بکار نمود.

ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: کارگاه های آموزشی عمومی،،


کارگاه آموزشی عمومی 98/01/29
شنبه 31 فروردین 1398 ساعت 19:02 | نوشته ‌شده به دست مسافر سهراب | ( نظرات )
جلسه یازدهم از دوره چهاردهم سری کارگاههای آموزشی عمومی ویژه مسافران و همسفران کنگره شصت نمایندگی اروند آبادان با دستورجلسه: وادی هشتم و تأثیر آن روی منبا استادی: آقا فواد و نگهبانی : آقا محمد سعید و دبیری : آقا مهدی در روز پنجشنبه مورخ 98/01/29رأس ساعت 17 آغاز بکار نمود.
ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: کارگاه های آموزشی عمومی،،کارگاه آموزشی عمومی 98/01/22
شنبه 24 فروردین 1398 ساعت 18:00 | نوشته ‌شده به دست مسافر سهراب | ( نظرات )
جلسه دهم از دوره چهاردهم سری کارگاههای آموزشی عمومی ویژه مسافران و همسفران کنگره شصت نمایندگی اروند آبادان با دستورجلسه: دانایی، دانایی موثر، سواد با استادی: آقا حسین و نگهبانی : آقا محمد سعید و دبیری : آقا مهدی در روز پنجشنبه مورخ 98/01/22 رأس ساعت 17 آغاز بکار نمود.

ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: کارگاه های آموزشی عمومی،،کارگاه آموزشی عمومی 98/01/15
یکشنبه 18 فروردین 1398 ساعت 13:59 | نوشته ‌شده به دست مسافر سهراب | ( نظرات )
جلسه نهم از دوره چهاردهم سری کارگاههای آموزشی عمومی ویژه مسافران و همسفران کنگره شصت نمایندگی اروند آبادان با دستورجلسه: از تعطیلات چگونه استفاده کنیم  با استادی: آقا مرتضی و نگهبانی : آقا محمد سعید و دبیری : آقا مهدی در روز پنجشنبه مورخ 98/01/15 رأس ساعت 17 آغاز بکار نمود.
ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: کارگاه های آموزشی عمومی،،کارگاه آموزشی عمومی 97/12/23
یکشنبه 26 اسفند 1397 ساعت 07:26 | نوشته ‌شده به دست مسافر سهراب | ( نظرات )
جلسه هشتم از دوره چهاردهم سری کارگاههای آموزشی عمومی ویژه مسافران و همسفران کنگره شصت نمایندگی اروند آبادان با دستورجلسه: وادی هفتم و تأثیر آن روی منبا استادی: آقا حامد و نگهبانی : آقا محمد سعید و دبیری : آقا مهدی در روز پنجشنبه مورخ 97/12/23 رأس ساعت 17 آغاز بکار نمود.

ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: کارگاه های آموزشی عمومی،،کارگاه آموزشی عمومی 97/12/16
شنبه 18 اسفند 1397 ساعت 00:41 | نوشته ‌شده به دست مسافر سهراب | ( نظرات )
جلسه هفتم از دوره چهاردهم سری کارگاههای آموزشی عمومی ویژه مسافران و همسفران کنگره شصت نمایندگی اروند آبادان با دستورجلسه  هفته راهنما با استادی: آقا برزو و نگهبانی : آقا محمد سعید و دبیری : آقا محمود در روز پنجشنبه مورخ 97/12/16 رأس ساعت 17 آغاز بکار نمود.

ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: کارگاه های آموزشی عمومی،، مناسبت ها،

 
درباره ما ...
دریافت نشریات و فایل های صوتی ...
دریافت کتاب «عبور از منطقه 60 درجه زیر صفر» نویسنده: مهندس حسین دژاكام دانلود نوشتارها و فایلهای صوتی کنگره 60 در قالب فایل Mp3 و PDF
اشعار شاعران کنگره 60
اشعار شاعران کنگره 60
مسافران و همسفران محترم کنگره 60 می توانند اشعار خود را به ایمیل: adezhakam@gmail.com برای آقای امین دژاکام ارسال کنند.
آمار سایت ...
• تعداد مطالب:
• تعداد نویسندگان:
• آخرین بروز رسانی:
• بازدید امروز:
• بازدید دیروز:
• بازدید این ماه:
• بازدید ماه قبل:
• بازدید کل:
• آخرین بازدید:

ساخت وبلاگ در میهن بلاگ

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | ساخت وبلاگ صوتی صدالاگ | سوال و جواب و پاسخ | رسانه فروردین، تبلیغات اینترنتی، رپرتاژ، بنر، سئو | Buy Website Traffic